Artykuły

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszymi artykułami technicznymi poświęconymi tematyce szeroko rozumianej ochrony odgromowej, ochrony przed przepięciami i instalacji uziemiających. W naszych artykułach staramy się Państwu przedstawić wymagania najnowszych norm krajowych i międzynarodowych.

Czynniki wpływające na trwałość i warunki eksploatacji układów uziomów stacji elektroenergetycznych SN/nn

Brak zasilania po stronie odbiorców energii elektrycznej stanowi najczęściej istotne utrudnienie związane z brakiem możliwości realizacji założonych przez nich celów gospodarczych lub socjalnych. Istotny udział w kształtowaniu skali tego problemu mają stacje energetyczne SN/nn, które są ostatnim ogniwem w łańcuchu przesyłowym energii elektrycznej z elektrowni do klienta.

UZIEMIENIA I OCHRONA PRZED PRZEPIĘCIAMI

EARTHING AND OVERVOLTAGE PROTECTION

RST