Ekspertyzy

Udostępnij:

Specjaliści z naszej firmy wykonują ekspertyzy techniczne, których celem jest przygotowanie założeń do dokumentacji projektowej na podstawie oceny stanu zagrożenia piorunowego i przepięciowego obiektów budowlanych i systemów elektronicznych.

Opracowanie, które jest wynikiem każdej ekspertyzy zawiera informacje o stanie badanych instalacji, dokumentację fotograficzną pokazującą elementy wymagające poprawy oraz zalecenia techniczne. Na podstawie otrzymanych informacji inwestor może zaplanować wykonanie odpowiedniego do jego warunków systemu ochrony odgromowej i przed przepięciami w sposób zapewniający pełną ochronę obiektu lub ocenianej instalacji.

Innym obszarem naszych opracowań jest wydawanie opinii technicznych na temat przyczyn i skutków awarii spowodowanych wystąpieniem przepięć lub bezpośredniego wyładowania atmosferycznego. Lista przykładowych zrealizowanych tematów ekspertyz i opinii technicznych:

 • ocena stanu zagrożenia przepięciowego instalacji elektroenergetycznych i teletechnicznych oraz opracowanie koncepcji ochrony przepięciowej tych instalacji
 • analiza ryzyka zagrożenia piorunowego obiektów budowlanych
 • ocena stopnia zagrożenia piorunowego i przepięciowego urządzeń i instalacji elektrycznych
 • ochrona przepięciowa urządzeń i instalacji elektrycznych w obiektach Radiowo-Telewizyjnych Centrów Nadawczych
 • określenie miejsca wyładowania atmosferycznego, w wyniku którego powstały szkody
 • ocena instalacji odgromowej
 • analiza zabezpieczenia odgromowego i przed przepięciami radiolinii
 • ocena stopnia zagrożenia piorunowego i przed przepięciami urządzeń telekomunikacyjnych
 • wykonanie monitoringu parametrów sieci zasilającej radiowych stacji bazowych (RBS)
 • analiza techniczna możliwości zainstalowania wieży telekomunikacyjnej na terenie bazy paliwowej
 • ocena stopnia zagrożenia piorunowego i przed przepięciami elektrowni wodnych
 • analiza zabezpieczenia przed przepięciami systemów sterowania ruchem kolejowym (srk)

UZIEMIENIA I OCHRONA PRZED PRZEPIĘCIAMI

EARTHING AND OVERVOLTAGE PROTECTION

RST