Artykuły

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszymi artykułami technicznymi poświęconymi tematyce szeroko rozumianej ochrony odgromowej, ochrony przed przepięciami i instalacji uziemiających. W naszych artykułach staramy się Państwu przedstawić wymagania najnowszych norm krajowych i międzynarodowych.

Times Microwave Systems wprowadza nowe serie złączy HPQD™ i MPQD™ do przenoszenia dużej mocy/napięć

Nowe szybko odłączane interfejsy oferują proste, niezawodne połączenia w środowiskach pracy wymagających dużej mocy Times Microwave Systems, wiodąca marka w odniesieniu do innowacyjnych zestawów połączeniowych, kabli i złączy w zakresie RF i mikrofalowym, przedstawia dzisiaj nową serię HPQD™ i MPQD™ z interfejsami szybkiego odłączania do zastosowań o dużej mocy i . . .

Koordynacja ochrony odgromowej i przed przepięciami

Wstęp Skoordynowana ochrona odgromowa i przed przepięciami to zespół środków ochrony przed bezpośrednim uderzeniem pioruna w postaci urządzenia piorunochronnego i układu ograniczników przepięć, odpowiedni do określonego poziomu zagrożeń z uwzględnieniem minimalnych i maksymalnych spodziewanych wartości prądu pioruna oraz wytrzymałości udarowej chronionych instalacji. Skuteczności ochrony przed skutkami oddziaływania wyładowań atmosferycznych zależna . . .

UZIEMIENIA I OCHRONA PRZED PRZEPIĘCIAMI

EARTHING AND OVERVOLTAGE PROTECTION

RST