Właściwości powłoki cynowej w budowie i eksploatacji ...

Autor: dr inż. Tomasz Maksimowicz Streszczenie Cyna jest materiałem powszechnie stosowanym w elektrotechnice w procesie lutowania oraz jako powłoka umożliwiająca łączenie materiałów o różnych potencjałach elektrochemicznych. Ostatnie badania wykazują nowe korzyści jakie materiał ten może wnosić w zastosowaniu w układach uziemiających. Poza względami estetycznymi, powłoka cyny pozwala na bezpośrednie łączenie . . .

Wytyczne projektowania układów uziomowych o małej ...

Podstawą budowy układu uziemiającego o małej wartości rezystancji uziemienia powinien być należycie wykonany projekt, bazujący na badaniach charakterystyki gruntu i obliczeniach teoretycznych. Błędy popełnione na etapie projektowania mogą przełożyć się na niedoszacowanie kosztów inwestycji i poważne problemy na etapie wykonawstwa. W zakresie instalacji uziemiających szczegółowość projektu ma istotne znaczenie w . . .

Facebook
Instagram
YouTube
LinkedIn

Aktualności

Właściwości powłoki cynowej w ...

Autor: dr inż. Tomasz Maksimowicz Streszczenie Cyna jest materiałem powszechnie stosowanym w elektrotechnice w procesie lutowania oraz jako powłoka umożliwiająca łączenie materiałów o różnych potencjałach elektrochemicznych. Ostatnie badania wykazują nowe korzyści jakie materiał ten może wnosić w zastosowaniu w układach uziemiających. Poza względami estetycznymi, powłoka cyny pozwala na bezpośrednie łączenie . . .

UZIEMIENIA I OCHRONA PRZED PRZEPIĘCIAMI

EARTHING AND OVERVOLTAGE PROTECTION

RST