Ochrona katodowa

Poza iskiernikami separacyjnymi zapewniającymi połączenia pośrednie i ochronę monobloków, LEUTRON to także specjalistyczne produkty dla zabezpieczenia rurociągów.

Dla systemów ochrony katodowej LEUTRON oferuje ograniczniki przepięć przeznaczone do ochrony obwodów pomiarowych, prostowniczych i zasilających stacji ochrony katodowej.

Urządzenie PLPro zapewnia ochronę antykorozyjną rurociągów przed wpływem prądów indukowanych na skutek oddziaływania linii elektroenergetycznych WN nie zakłócając jednocześnie pracy układów ochrony katodowej. PLPro zapewnia jednocześnie ochroną rurociągu przed oddziaływanie prądów pioruna.

.

Pobierz katalog skrócony Leutron

Pobierz folder ochrony katodowej

Dostępne produkty/kategorie:

UZIEMIENIA I OCHRONA PRZED PRZEPIĘCIAMI

EARTHING AND OVERVOLTAGE PROTECTION

RST