Artykuły

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszymi artykułami technicznymi poświęconymi tematyce szeroko rozumianej ochrony odgromowej, ochrony przed przepięciami i instalacji uziemiających. W naszych artykułach staramy się Państwu przedstawić wymagania najnowszych norm krajowych i międzynarodowych.

Wytyczne projektowania układów uziomowych o małej rezystancji uziemienia

Podstawą budowy układu uziemiającego o małej wartości rezystancji uziemienia powinien być należycie wykonany projekt, bazujący na badaniach charakterystyki gruntu i obliczeniach teoretycznych. Błędy popełnione na etapie projektowania mogą przełożyć się na niedoszacowanie kosztów inwestycji i poważne problemy na etapie wykonawstwa. W zakresie instalacji uziemiających szczegółowość projektu ma istotne znaczenie w . . .

UZIEMIENIA I OCHRONA PRZED PRZEPIĘCIAMI

EARTHING AND OVERVOLTAGE PROTECTION

RST