Artykuły

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszymi artykułami technicznymi poświęconymi tematyce szeroko rozumianej ochrony odgromowej, ochrony przed przepięciami i instalacji uziemiających. W naszych artykułach staramy się Państwu przedstawić wymagania najnowszych norm krajowych i międzynarodowych.

Zastosowanie drutu stalowego pomiedziowanego w budowie układów uziemiających

Do budowy uziemień poziomych lub wzajemnego łączenia układów uziomów pionowych powszechnie stosowane są przewody płaskie (taśmy) zwane potocznie bednarkami. Jest to standard , który się przyjął do tego stopnia, że zazwyczaj nawet nie rozważa się możliwości stosowania innych rozwiązań. W niektórych przypadkach korzystniejsze może okazać się jednak zastosowanie drutu, którego . . .

Koordynacja ochrony odgromowej i przed przepięciami

Wstęp Skoordynowana ochrona odgromowa i przed przepięciami to zespół środków ochrony przed bezpośrednim uderzeniem pioruna w postaci urządzenia piorunochronnego i układu ograniczników przepięć, odpowiedni do określonego poziomu zagrożeń z uwzględnieniem minimalnych i maksymalnych spodziewanych wartości prądu pioruna oraz wytrzymałości udarowej chronionych instalacji. Skuteczności ochrony przed skutkami oddziaływania wyładowań atmosferycznych zależna . . .

UZIEMIENIA I OCHRONA PRZED PRZEPIĘCIAMI

EARTHING AND OVERVOLTAGE PROTECTION

RST