Artykuły

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszymi artykułami technicznymi poświęconymi tematyce szeroko rozumianej ochrony odgromowej, ochrony przed przepięciami i instalacji uziemiających. W naszych artykułach staramy się Państwu przedstawić wymagania najnowszych norm krajowych i międzynarodowych.

Wytyczne projektowania układów uziomowych o małej rezystancji uziemienia

Podstawą budowy układu uziemiającego o małej wartości rezystancji uziemienia powinien być należycie wykonany projekt, bazujący na badaniach charakterystyki gruntu i obliczeniach teoretycznych. Błędy popełnione na etapie projektowania mogą przełożyć się na niedoszacowanie kosztów inwestycji i poważne problemy na etapie wykonawstwa. W zakresie instalacji uziemiających szczegółowość projektu ma istotne znaczenie w . . .

Zastosowanie drutu stalowego pomiedziowanego w budowie układów uziemiających

Do budowy uziemień poziomych lub wzajemnego łączenia układów uziomów pionowych powszechnie stosowane są przewody płaskie (taśmy) zwane potocznie bednarkami. Jest to standard , który się przyjął do tego stopnia, że zazwyczaj nawet nie rozważa się możliwości stosowania innych rozwiązań. W niektórych przypadkach korzystniejsze może okazać się jednak zastosowanie drutu, którego . . .

Times Microwave Systems wprowadza nowe serie złączy HPQD™ i MPQD™ do przenoszenia dużej mocy/napięć

Nowe szybko odłączane interfejsy oferują proste, niezawodne połączenia w środowiskach pracy wymagających dużej mocy Times Microwave Systems, wiodąca marka w odniesieniu do innowacyjnych zestawów połączeniowych, kabli i złączy w zakresie RF i mikrofalowym, przedstawia dzisiaj nową serię HPQD™ i MPQD™ z interfejsami szybkiego odłączania do zastosowań o dużej mocy i . . .

UZIEMIENIA I OCHRONA PRZED PRZEPIĘCIAMI

EARTHING AND OVERVOLTAGE PROTECTION

RST