Wykaz norm z zakresu ochrony przed przepięciami wróć do kategorii

Udostępnij:

Wykaz norm z zakresu ochrony przed przepięciami według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz aktualnych według polskiego komitetu ochrony odgromowej i komitetu międzynarodowego IEC.

Stan na 07.07.2022 r.

Wykaz norm z zakresu ochrony przed przepięciami
Normy przywołane w rozporządzeniu 1)Normy aktualne 2) według PKN
PN-IEC 60364-4-442:1999 – wersja polska
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia
PN-HD 60364-4-442:2012 – wersja polska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-442: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przepięciami dorywczymi powstającymi wskutek zwarć doziemnych w układach po stronie wysokiego i niskiego napięcia (EN)
PN-HD 60364-4-443:2016-03 – wersja polska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przejściowymi przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi
PN-HD 60364-4-443:2016-03 – wersja polska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przejściowymi przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi (PL)
PN-IEC 60364-4-444:2012 – wersja polska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi
PN-HD 60364-4-444:2012 - wersja polska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi (PL)
PN-IEC 60364-5-534:2016-04 – wersja polska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-534: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie – Urządzenia do ochrony przed przejściowymi przepięciami
PN-HD 60364-5-534:2016-04 - wersja polska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-534: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie -- Urządzenia do ochrony przed przejściowymi przepięciami (PL)
PN-EN 61643-11:2013-06 – wersja angielska
Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia -- Część 11: Urządzenia ograniczające przepięcia w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia -- Wymagania i metody badań
PKN-CLC/TS 61643-12:2007 – wersja angielska
Low-voltage surge protective devices -- Part 12: Surge protective devices connected to low-voltage power systems -- Selection and application principles
PN-EN 61643-21:2004 - wersja polska
Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia -- Część 21: Urządzenia do ograniczania przepięć w sieciach telekomunikacyjnych i sygnalizacyjnych -- Wymagania eksploatacyjne i metody badań
CLC/TS 61643-22:2016 - wersja angielska 3)
Low-voltage surge protective devices - Part 22: Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks - Selection and application principles
PN-EN 61643-31:2019-07 - wersja angielska
Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia -- Część 31: Wymagania i metody badań dla SPD instalacji fotowoltaicznych
IEC 61643-32:2017 - wersja angielska 3)
Low-voltage surge protective devices - Part 32: Surge protective devices connected to the d.c. side of photovoltaic installations - Selection and application principles
PN-EN IEC 63052:2022-01 - wersja angielska
Urządzenia zabezpieczające przed przepięciami o częstotliwości sieciowej (POP) dla sprzętu do użytku domowego i podobnego
1) – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami (ostatnie zmiany z dnia 31 stycznia 2022 r. Dz.U. 2022 poz. 248)
2) – stan na 07.07.2022 r.
3) – standardy międzynarodowe, niedostępne w PKN

Udostępnij:

UZIEMIENIA I OCHRONA PRZED PRZEPIĘCIAMI

EARTHING AND OVERVOLTAGE PROTECTION

RST