Wykaz norm z zakresu ochrony odgromowej i uziemień wróć do kategorii

Udostępnij:

Wykaz norm z zakresu ochrony odgromowej i instalacji uziemiających według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. oraz aktualnych według polskiego komitetu ochrony odgromowej.

Stan na 29.02.2019 r.

Wykaz norm z zakresu ochrony odgromowej i uziemień
Normy przywołane w rozporządzeniu 1)Normy aktualne 2) według PKN
PN-EN 62305-1:2011 – wersja polska
Ochrona odgromowa – Część 1: Zasady ogólne
PN-EN 62305-1:2011 – wersja polska
Ochrona odgromowa – Część 1: Zasady ogólne
PN-EN 62305-2:2008 – wersja polska
Ochrona odgromowa – Część 2: Zarządzanie ryzykiem
PN-EN 62305-2:2012 – wersja polska
Ochrona odgromowa – Część 2: Zarządzanie ryzykiem
PN-EN 62305-3:2011 – wersja polska
Ochrona odgromowa – Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia
PN-EN 62305-3:2011 – wersja polska
Ochrona odgromowa – Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia
PN-EN 62305-4:2011 – wersja polska
Ochrona odgromowa – Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach
PN-EN 62305-4:2011 – wersja polska
Ochrona odgromowa – Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach
PN-EN 62561-1:2017-07 – wersja angielska
Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) -- Część 1: Wymagania dotyczące elementów połączeniowych
PN-EN 62561-2:2018-04 – wersja angielska
Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) -- Część 2: Wymagania dotyczące przewodów i uziomów
PN-EN 62561-3:2017-10 – wersja angielska
Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) -- Część 3: Wymagania dotyczące iskierników izolacyjnych (ISG)
PN-EN 62561-4:2018-01 – wersja angielska
Elementy urządzenia piorunochronnego (LPCS) -- Część 4: Wymagania dotyczące uchwytów
PN-EN 62561-5:2018-01 – wersja angielska
Elementy urządzenia piorunochronnego (LPCS) -- Część 5: Wymagania dotyczące uziomowych studzienek kontrolnych i ich uszczelnień
PN-EN 62561-6:2018-04 – wersja angielska
Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) -- Część 6: Wymagania stawiane licznikom udarów piorunowych (LSC)
PN-EN 62561-7:2018-04 – wersja angielska
Elementy urządzenia piorunochronnego (LPCS) -- Część 7: Wymagania dotyczące substancji poprawiających jakość uziemień
IEC TS 62561-8:2018 3)
Lightning protection system components (LPSC) - Part 8: Requirements for components for isolated LPS
PN-EN 50536:2011 - wersja angielska
Ochrona przed piorunami -- Burzowy system ostrzegawczy
PN-EN IEC 62793:2018-08 - wersja angielska
Ochrona przed piorunami -- Systemy ostrzegania przed burzami
PN-EN 61400-24:2010 - wersja angielska
Turbozespoły wiatrowe -- Część 24: Ochrona odgromowa
PN-HD 60364-5-54:2011 – wersja polska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Układy uziemiające i przewody ochronne
PN-HD 60364-5-54:2011 – wersja polska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Układy uziemiające i przewody ochronne
PN-EN 50522:2011 – wersja polska
Uziemienie instalacji elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV
1) – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2017 poz. 2285)
2) – stan na 29.02.2019 r.
3) – Standard techniczny IEC – niedostępny w PKN
Udostępnij:

UZIEMIENIA I OCHRONA PRZED PRZEPIĘCIAMI

EARTHING AND OVERVOLTAGE PROTECTION

RST