Złącza ochrony przed przepięciami

wróć do kategorii

Udostępnij:

RST ZOP to Złącza Ochrony Przepięciowej instalowane granicach stref LPZ 0A(B) / LPZ 1 oraz wewnątrz strefy LPZ 0B. RST LOP to układy Lokalnej Ochrony Przepięciowej wewnątrz obiektów budowlanych na granicach stref LPZ 1 / LPZ 2 i LPZ 2 / LPZ 3.

Parametry  ograniczników  zabezpieczających  poszczególne  linie dobierane są każdorazowo do potrzeb chronionego systemu. Zestawy ochronne standardowo wykonywane są w obudowach plastikowych IP66, wyposażonych w  zaciski  przyłączeniowe.  Na  życzenie  Klienta  układ  dostarczony  jest w  obudowie  stalowej  o  dowolnym  rozmiarze.  Układy  wyposażane  są  w sygnalizację uszkodzenia, która pozwala w łatwy sposób na szybką kontrolę stanu  zabezpieczenia.

 

Strefowa koncepcja ochrony  wg PN-EN 62305:

  • złącza ochrony przed przepięciami (ZOP) i układy lokalnej ochrony (LOP) należy stosować na granicach wydzielonych stref LPZ
  • przewody należy  wprowadzać  do  danej strefy LPZ w miarę możliwości w jednym punkcie
  • obwody wprowadzone do obiektu, które częściowo przebiegają  w  strefie  LPZ  0A powinny  być  zabezpieczone  na  granicy stref  LPZ  0/1  ogranicznikami  przepięć wytrzymującymi częściowy prąd pioruna:
    • typu 1+2 lub typu 1+2+3 dla obwodów zasilania
    • kategorii D1 lub D2 dla obwodów sygnałowych
  • w przypadku  długich  tras  kablowych (> 30 m) ograniczniki przepięć należy stosować także bezpośrednio przy urządzeniach.

 

Inne produkty w kategorii

UZIEMIENIA I OCHRONA PRZED PRZEPIĘCIAMI

EARTHING AND OVERVOLTAGE PROTECTION

RST