RST członkiem KT w Polskim Komitecie Normalizacyjnym! wróć do kategorii

Udostępnij:

Z ogromną przyjemnością możemy już ostatecznie potwierdzić, że firma RST została powołana na członka Organu Technicznego w dwóch Komitetach Technicznych PKN: KT 73 ds. „Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników Przepięć”, a także KT 55 ds. „Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych”.

Naszymi reprezentantami zostali: dr inż. Mirosław Zielenkiewicz oraz dr inż. Tomasz Maksimowicz, jako reprezentant z prawem głosu.

Dzięki powołaniu:
1. Mamy możliwość wpływania na treść publikowanych norm na wszystkich etapach ich opracowania
2. Otrzymujemy dostęp do treści projektów norm w skali krajowej (PN-EN), jak i międzynarodowej (IEC, CENELEC)
3. Kształtujemy program prac normalizacyjnych
4. Poszerzamy kontakty biznesowe
5. Bierzemy udział w spotkaniach z najlepszymi ekspertami w branży
6. Uzyskujemy dostęp do najnowszych informacji z rynku
7. Doskonalimy badania typu urządzeń

To wielkie wyróżnienie dla całej naszej działalności. Dziękujemy!

UZIEMIENIA I OCHRONA PRZED PRZEPIĘCIAMI

EARTHING AND OVERVOLTAGE PROTECTION

RST