Klamra stabilizująca do bednarek

wróć do kategorii

Udostępnij:

Klamra stabilizująca została specjalnie opracowana w celu ułatwienia wykonywania połączeń egzotermicznych bednarek z uziomami pionowymi. Zadaniem klamry jest wzajemne pozycjonowanie łączonych materiałów w celu ułatwienia monterowi montażu formy grafitowej.

Używanie klamry zdecydowanie wydłuża okres eksploatacji form do zgrzewania, ponieważ obciążenia mechaniczne jakim poddawana jest forma, w trakcie całego procesu, zostają ograniczone do minimum. Stosowanie klamry skraca również czas wykonania połączenia i pozwala ograniczyć ilość personelu niezbędnego do sprawnego i bezpiecznego wykonywanie prac.

Właściwości produktu:

• do form typu C-UP-D do bednarek i uziomów pionowych

• stabilizuje łączone elementy i ułatwia montaż formy

• niweluje naprężenia bednarek i zabezpiecza przed uszkodzeniem formy

• dla prętów o średnicach od 14,2 mm do 17,2 mm oraz bednarek od 25x3 do 40x5 mm

Nazwa Art. nr
Klamra stabilizująca do bednarek CBM 531 Karta katalogowa
Inne produkty w kategorii

UZIEMIENIA I OCHRONA PRZED PRZEPIĘCIAMI

EARTHING AND OVERVOLTAGE PROTECTION

RST