Podstawa MP Base 2×2-R

wróć do kategorii

Udostępnij:

Różne  typy  podstaw  zapewniają  bezpośrednie lub  pośrednie  uziemienie  ogranicznika.

Podstawa  MP  Base  2×2-R  posiada  galwaniczną  izolację zacisków  9/10  względem  zacisków  3/4  i  szyny montażowej. Podstawa MP Base 2×2-R GDT zapewnia uziemienie  pośrednie  przez  iskiernik  gazowy pomiędzy  zaciskami  9/10  a  szyną  montażową  i  zaciskiem  uziemiającym  3/4,  zapewniając  tym samym  galwaniczną  izolację  względem  uziemienia  (np.:  izolacja  ekranu  względem  PE).  Podstawa  MP Base 2×2-R GND zapewnia bezpośrednie połączenie zacisków 9/10 i 3/4 do szyny montażowej.

ProduktArt. nr
MP Base 2x2-R97 00 00 Karta katalogowa
Inne produkty w kategorii

UZIEMIENIA I OCHRONA PRZED PRZEPIĘCIAMI

EARTHING AND OVERVOLTAGE PROTECTION

RST