Dławik uziomowy

wróć do kategorii

Udostępnij:

Dławik uziomowy umieszcza się pomiędzy różnymi systemami uziemiającymi, np. pomiędzy uziomem urządzeń energetycznych i uziomem urządzeń telekomunikacyjnych w celu ograniczenia wpływu zakłóceń wysokiej częstotliwości.

Produkt Art. nr
Dławik uziomowy C1070304 Karta katalogowa
Inne produkty w kategorii

UZIEMIENIA I OCHRONA PRZED PRZEPIĘCIAMI

EARTHING AND OVERVOLTAGE PROTECTION

RST